Przedszkole: Plan dnia | Przedszkole i Żłobek Krasnal - Marki ul. Żabia 7

Facebook Google

Ramowy plan dnia

6:30 - 8.50

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

Zabawy ruchowe, zabawy naśladowcze.

8.50

Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się do swoich sal.

9.00 - 9.20

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie

9.20 - 10.10

Realizacja zajęć edukacyjnych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w grupach

(czas zajęć dopasowany do grupy wiekowej).

10.10 - 11.00

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu- dzieci młodsze

11.00 - 11.20

Przygotowanie do posiłku. Obiad – I danie zupa.

11.20 - 13.00

GRUPA 3 LATKÓW

Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek. Zabawy wyciszające, czytanie bajek.

11.20 - 13.00

GRUPY STARSZE

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze. Swobodna aktywność i zabawy dzieci. W razie niekorzystnej pogody- zajęcia ruchowe w sali.

Zabawy wyciszające, czytanie bajek.

Kontynuacja zajęć edukacyjnych.

13.00 - 13.30

Obiad – II danie.

 Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku.

13.30 - 15.00

Realizacja zajęć dodatkowych.

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, praca indywidualna i zespołowa. Swobodne zabawy dzieci. Porządkowanie sali

13.30 - 15.00

Realizacja popołudniowych zajęć dodatkowych.

15.00 - 15.30

Podwieczorek

Łączenie się grup przedszkolnych.

15.30 - 17.30

Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań, swobodne zabawy w sali lub na powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

zdjecie

ACTIVENET - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry