ZAŁĄCZNIKI | Przedszkole i Żłobek Krasnal - Marki ul. Żabia 7

Facebook Google

ZAŁĄCZNIKI

Prosimy Rodziców dzieci zgłoszonych do korzystania z opieki w przedszkolu w dniach od 18.05, o wypełnienie ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU

Zapoznałem/zapoznałam się z REGULAMINEM W CZASIE EPIDEMII, akceptuje jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka ……………...................... (Imię i Nazwisko)
Deklarujemy, że nasze dziecko będzie uczęszczać do przedszkola codziennie/ w dniach …………………….. w godzinach od ………….. do…………..

……………………. ……………………………………….
Miejscowość, data Podpis Rodziców/ Opiekunów

 

 

 

 

CODZIENNE OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Oświadczamy, że dziecko oraz osoby w najbliższym otoczeniu nie są objęte kwarantanną lub izolacją domową.
Oświadczamy, że dziecko jest zdrowe i nie przejawia objawów chorobowych.

……………………. …………………………………….
Miejscowość, data Podpis Rodziców/ Opiekunów

15 maja 2020

ACTIVENET - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry